Modalitati de plata Anunt U.E. Anunturi Online Politica Confidentialitate Contact
Anunturi in ziare nationale
Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare
Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat
Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Anunturi Vanzari Imobiliare
Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Anunturi Vanzari, Cumparari, Inchirieri, Schimburi

 

Detalii pentru anuntul "Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ":
Categoria: Vanzari Imobiliare Judet:
Vanzari Imobiliare Toata tara
Data publicarii: 12 May 2023 Expira pe: 11 Jun 2023
Textul anuntului:
Budeasa, Arges S.U. 85 mp, curte 908 mp, 4 cam., 2020, la cheie, Casa este mobilata si uti- lata.Toate utilitatile: curent, apa, canalizare, gaze.Teren 908 mpLiving 26 mp, bucatarie+camara 14 mp, 3 dormitoare, 2 bai, terasa acoperita 20 mp, balcon, pod 110.000 E; 0763.918.778 valentin.mgv@gmail.com

 


Ultimele anunturi din categoria Vanzari Imobiliare

Garsoniera Drumul Taberei Zona Plaza Timisoara

Valabil in:
anunturi Vanzari Imobiliare Toata tara
     Publicat in: 06 Jun 2023
GARSONIERA - Drumul Taberei, zona Plaza-Bld Timisoara, et 7/10, cf 1, semidecomandata, proaspat renovata, totul este nou, instalatie electrica pe cupru, instalatii si obiecte sanitare noi, scara foarte curata, 2 lifturi noi, bloc dupa cutremur, toate actele la zi. 53500 Euro. 0786325404

Camere Drumul Taberei Valea Argesuluiet

Valabil in:
anunturi Vanzari Imobiliare Toata tara
     Publicat in: 06 Jun 2023
2 camere- Drumul Taberei, Valea Argesuluiet 3/4, cf. 1, decomandat, bucatarie 9 mp, fara balcon din constructie, foarte curat, pretabil investitie dar si pt locuit, toate actele, accepta credit. 63000 Euro. 0786325404

Camere Drumul Taberei Moghioros Particular

Valabil in:
anunturi Vanzari Imobiliare Toata tara
     Publicat in: 06 Jun 2023
2 CAMERE - Drumul Taberei - Moghioros. Particular, bloc reabilitat, etaj 5/8, imbunatatiri, mobilat, piata, metrou, parc, Plaza, Auchan, linia 41. 75000 Euro. 0745017882

Garsoniera Colentina Doamna Ghica Direct

Valabil in:
anunturi Vanzari Imobiliare Toata tara
     Publicat in: 06 Jun 2023
GARSONIERA- Colentina, Doamna Ghica,direct proprietar, ideal investitie, zona linistita, parc aproape, acces rapid la ratb, bloc reabilitat, confort 2, luminoasa, gresie, faianta, termopan, usa metalica, utilata, cheltuieli mici, Str. Luntrei, negociabil. 33500 EURO. 0720661695

Garsonere Inchiriat Universitate Campineanu

Valabil in:
anunturi Vanzari Imobiliare Toata tara
     Publicat in: 06 Jun 2023
GARSONERE de INCHIRIAT - Universitate, Ion Campineanu, etaj 5/8, decomandat, 29 mp, mobilata si utilata complet. 1200 LEI/ luna. 0762101242

Garsoniera Decebal Adiacent Foarte Bine

Valabil in:
anunturi Vanzari Imobiliare Toata tara
     Publicat in: 06 Jun 2023

GARSONIERA - Decebal
- adiacent, etaj 2/4 dec.,
et. 2/4, 41 mp, 1991, foarte bine pozitiona-
ta, la mai putin de 2 minute pe jos de
Decebal, etaj 2/4 etaje, mobilata si utilata
complet, foarte spatioasa, bucatarie mare,
geam la baie, balcon inchis in termopan,
repartitoare, apometre, bloc anvelopat.
77.000 EURO
0728.736.846

Garsoniera Prelungirea Ghencea Complex

Valabil in:
anunturi Vanzari Imobiliare Toata tara
     Publicat in: 06 Jun 2023
GARSONIERA - Prelungirea
Ghencea Complex
Avangarde semidec., et. 1/3, 31 mp,
2013, Garsoniera etaj 1 din 3 bloc 2013,
suprafata 31mp, centrala proprie, izolata
termic, gresie, faianta, parchet, termopan,
balcon inchis, Complex Avangarde, acte
35.000 EURO
0727.279.336

Garsoniera Trafic Greu Viilor Salaj Cartier

Valabil in:
anunturi Vanzari Imobiliare Toata tara
     Publicat in: 06 Jun 2023
GARSONIERA -
Trafic
Greu / Viilor / Salaj - cartier
Rahova dec., et. 2/8, 39 mp, 1989, Proprietar, vand garsoniera, Rahova, 39 mp,
Mobilata, Utilata, constr. 1989. Termopan,
G/F, AC, usa metalica. Acces facil la mijl. de transp. in comun (bus/trv/metrou),
zone comerciale diverse in apropiere.
46.000 EURO
0775.388.725
marius_obretin@yahoo.com

Camere Giurgiului Cimitirul Evreiesc Confort

Valabil in:
anunturi Vanzari Imobiliare Toata tara
     Publicat in: 06 Jun 2023

3 CAMERE - Giurgiului,
vis a vis de Cimitirul
Evreiesc, dec., et. 5/8, 1977, confort 1,
bloc reabilitat, vedere pe spatele blocului
(asadar nu este zgomot), balcon cu gresie, inchis in termopan pe toata suprafata
apartamentului (10 m), gaze 2 focuri (se
poate monta centrala),
83.000 EUR
0730.421.581

Palatul Cotroceni Cotroceni Penthouse Apartament

Valabil in:
anunturi Vanzari Imobiliare Toata tara
     Publicat in: 06 Jun 2023

Palatul
Cotroceni, Cotroceni, Leu,
penthouse dec., 167 mp, 2022, Apartament tip penthouse cu o terasa de 90 mp
intr-un imobil s+p+6, localizat intr-o zona
de exceptie a capitalei, Bd. Geniului, nr.,
2-4 vis-a-vis de Palataul Cotroceni), pret
FARA Tva,
313.500 euro. 0724.504.517/
0724.504.111
residence.midtown@gmail.com
Contact Ziarul de Mediu
Anunturi fonduri europene
Ziarul de Pierderi® - anunturi pierderi acte, pierderi legitimatie, pierderi permise, pierderi certificate
Ziarul Locuri de Munca® - anunturi oferte locuri de munca, anunturi imigrari locuri de munca
Ziarul Anunt de Mediu® - anunt ANPM, anunt Agentia Nationala pentru Protectia Mediului
Publicati Citatii in ziarul Adevarul
Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale
Publicati anunturi de mica publicitate in ziarul Romania Libera

Site-uri partenere:

Mediapress Mica Publicitate
Mare Publicitate Mediapress
Mica Publicitate Ziare
Anunturi Romania Libera
Anunt Ziarul Romania Libera
Romania Libera Anunturi
Anunturi Libertatea
Mica Publicitate Libertatea
Anunt Ziarul Libertatea
Anunturi Jurnalul National
Mica Publicitate Jurnalul National
Anunturi Anuntul Telefonic
Mica Publicitate Anuntul Telefonic
Anunturi Adevarul
Mica Publicitate Adevarul
Anunturi Bursa
Anunturi Curierul National
Citatii ziarul Adevarul
Citatii Romania Libera
Anunturi Citatii Ziare
Anunt Licitatii Ziare
Publicitate Ziare Locale
Anunturi Ziare Locale
Publicitate Ziare Locale
Ziare Mica Publicitate
Ziare Mare Publicitate
Mica Publicitate Cluj
Anunturi in ziare
Publicitate in ziar
Publicare Anunt ziare
Anunturi adunari generale
Anunturi Fonduri Europene
Anunturi Ziare Nationale
Anunt Ziar National
Servicii de curatenie
11 Jun 2023
#boycotAustria